N O W O Ś Ć ! ! !
Wdrożenie Kodak Flexcel NX Digital Flexographic System
System pozwala na idealne odwzorowanie grafiki w jakości zarezerwowanej wcześniej dla rotograwiury lub offsetu:
- pełna stabilność punktów drukujących
- zadruk w rozdzielczości do 200 linii na cal
- wielkość punktu rastrowego od 10 mikronów
- idealne odwzorowanie przejść tonalnych w zakresie pomiędzy 99,6 % a 0,4 %